การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรภัสสร์ อินทร์พาณิชย์ กรรมการ อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว กรรมการและเลขานุการ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *