การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยระบบ VDO Conference
คณะกรรมการประเมินฯ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ กรรมการ
3. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการและเลขานุการ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *